Kiezen en beslissen

Sebas Nouwen
Gratis
 • 228 students
 • 32 lessons
 • 0 quizzes
 • 7 week duration
228 students

OMSCHRIJVING

Kiezen en beslissen gaat over het beïnvloeden van gedrag door het begrijpen van de keuzes die mensen maken.

LITERATUUR

Thaler, R., & Sunstein, C. (2015). Nudge: Naar betere beslissingen over gezondheid, geluk en welvaart. Amsterdam: Uitgeverij Business Contact.

Vonk, R. (2013). Sociale psychologie. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Aanvullingen uit de hoorcolleges behoren ook tot de tentamenstof. Het lesmateriaal, zoals de powerpoints van de hoorcolleges, vind je op de portal.

TOETSDOELEN

  De student kan:

 • de mogelijkheden en (ethische) bezwaren van libertair paternalisme uitleggen.
 • de verschillen tussen economen en psychologen in de benadering van keuzeproblematiek uitleggen en toepassen.
 • normatieve modellen van keuzegedrag uitleggen, toepassen en de beperkingen er van aangeven.
 • psychologische theorieën en concepten met betrekking tot de descriptieve benadering van keuzegedrag uitleggen, toepassen en met elkaar in verband brengen.
 • uitleggen hoe emotionele en motivationele factoren keuzes beïnvloeden en deze concepten herkennen en toepassen in casuïstiek.
 • uitleggen hoe sociale factoren keuzes beïnvloeden, en deze concepten herkennen en toepassen in casuïstiek.
 • relevante sociaal psychologische concepten herkennen in en toepassen in keuzearchitectuur.
 • psychologische concepten die een rol spelen bij financiële keuzes benoemen, uitleggen en herkennen en toepassen in casuïstiek.
 • uitleggen hoe Libertair paternalisme ingezet kan worden bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en dit zelf toepassen in casuïstiek.
Gratis
Spring naar toolbar